Izolácia sokla

IZOLÁCIA ZÁKLADOV STRIEKANOU PENOU EXY

Základy domu by mali byť dostatočne izolované, aby nedochádzalo k strate tepla v miestach, ktoré sú v kontakte so zemou. Vďaka izolácii sokla striekanou penou EXY, sa vyhnete zbytočným tepelným stratam, tvorbe vlhkosti a následnému vzniku plesní v tejto oblasti. V závislosti na umiestnení a povahe základov môže táto, alebo obvodová izolácia výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Striekaná pena EXY chráni celú budovu pred mrazom, vlhkosťou a pred tvorbou plesní. Izolácia sokla sa vykonáva približne 80 cm pod zemou a v tejto oblasti zaisťuje redukciu tepelných mostov medzi vonkajšou stienou a základom.

K izolácii sokla doporučujeme vyskúšanú a osvedčenú izoláciu EXY 34 HFO. Pena sa jednoducho nanesie na čistý a suchý povrch  a tam po expanzii vytvorí celistvú izolačnú vrstvu bez spojov. Pena dosahuje až tridsaťnásobku objemu a v dôsledku toho sa pena dostane a vytvrdne takmer vo všetkých medzerách a škárach v murive, alebo v betóne, čím zabraňuje nežiaducemu úniku tepla. 

Vonkajšia izolácia je obzvlášť výhodná vďaka zabráneniu vzniku tepelných mostov v oblasti prechodu zo suterénu do vykurovaných obývacích izieb. Okrem toho je obvodová izolácia obzvlášť nevyhnutná, pokiaľ  je suterén využívaný ako obytný priestor. Izolačná pena stvrdne počas niekoľkých minút po aplikácii a môže byť zodpovedajúcim spôsobom ďalej spracovávaná – napríklad môže byť aplikovaný hydroizolačný náter, aby ste dodatočne chránili budovu pred vodou. 

výhody

  • Rýchla aplikácia
  • Izoluje všetky medzery a škáry.
  • Účinne izoluje a zabraňuje prílišnému ochladzovaniu stien.
  • Výrazne znižuje náklady na vykurovanie.
  • Znižuje riziko tvorby plesne.
  • Umožňuje použitie suterénu ako obytného priestoru.

MOŽNOSTI

EXY 34 HFO:
Jeden z najúčinnejších izolačných materiálov, ktoré sú komerčne dostupné. Nová generácia EXY 34 HFO. 

MÁTE ZÁUJEM?

Chráňte svoj dom pred vlhkosťou a znížte náklady na vykurovanie vysoko kvalitné izoláciou sokla. Radi vám poradíme.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie pre architektov

Čo je pre vás ako architekta dôležité. Zistite viac o nás, možnosti spolupráce a našich produktoch.

 

Na stiahnutie

Podrobné informácie, katalógové listy a zaujímavé fakty.

Izolácia fasády

Velké plochy, velké výhody: Profesionálna izolácia fasády.

Možnosti financovania